Mitä on strateginen projektitoiminta?

Periaatteessa organisaatioiden kaikki projektitoiminta on strategista – tai ainakin pitäisi olla. Kaikkien organisaation projektien pitäisi ennen kaikkea kytkeytyä organisaatiokokonaisuuden pitkän tähtäimen menestykseen.

Näin ei silti useinkaan ole. Pahimmillaan projektitoiminnassa keskitytään nyhertämään organisaation kannalta epäolennaisten asioiden kimpussa. Tai sitten projektin tulokset palvelevat vain jotain osaa organisaatiosta.

"Strategisimmissakaan" projekteissa organisaatiolle tavoiteltavien hyötyjen aikajänne ei välttämättä ulotu kuluvaa strategiakautta eli muutamaa vuotta pidemmälle.

Ei kovin strategista, vai mitä?

Sen sijaan todella strateginen projektitoiminta pyrkii korostetun tietoisesti turvaamaan organisaation jatkuvan menestyksen. Siinä jokaista projektia lähestytään yhtenä organisaation tulevaisuuden rakennuspalikkana. Päähuomio on nimenomaan projektien pitkän aikavälin hyödyissä.

Näiden hyötyjen saavuttamiseksi strategisessa projektitoiminnassa keskitytään ennen kaikkea ihmisiin. Siinä ymmärretään, että organisaation tulevaisuuden menestys perustuu aina ihmisten  toimintaan – ei tietynlaisiin rakenteisiin, prosesseihin tai työkaluihin.

Niinpä strategista projektitoimintaa myös kehitetään ihmisten toiminta edellä. Kehittämistyön tavoitteena on edistää toimintaa, joka palvelee organisaation pitkän tähtäimen etua.

Tällainen toiminta ei kuitenkaan edisty mahtikäskyillä ja ankaralla viestinnällä. Se edistyy vain aidolla dialogilla. Vain dialogin avulla ihmisille voi syntyä riittävässä määrin jaettu näkemys projektitoiminnassa tavoiteltavista hyödyistä ja niiden aikaansaamisen keinoista.

Strategisen projektitoiminnan ytimessä onkin aina viime kädessä – dialogi.

Kommentit